نتورك
راه اندازي ديتا سنتر - طراحي ديتا سنتر - شرح ديتا سنتر

FT يا Fault Tolerance قابليتي است كه به شما ويژگي هاي دسترس پذيري بالاتر و محافظت بيشتري از ماشين ها ، در مقايسه با زماني كه از قابليت HA استفاده ميكنيد ، ارائه ميكند. از نكات منفي قابليت HA زمان بر بودن بازگشت از Failover و داشتن Down Time است. FT از ورژن 4 معرفي شد اما تا ورژن 6 استفاده نميشد.

نحوه كار FT

FT فقط براي ماشين هايي با درجه اهميت بسيار بالا ، با ساختن يك ماشين يكسان ديگر از آن و دردسترس قرار دادن آن براي استفاده در زمان هاي Failover عمل ميكند. به ماشيني كه توسط اين قابليت محافظت ميشود Primary و به ماشين دوم كه يك  Mirror از آن است Secondary ميگويند. اين دو ماشين به طور متناوب وضعيت يكديگر را زيرنظر ميگيند . در زماني كه هاست ماشين Primary از دسترس خارج شود ، ماشين Secondary به سرعت فعال و جايگزين آن ميشود و يك ماشين Secondary ديگر ايجاد و وضعيت FT به حالت طبيعي باز ميگردد ، و زماني كه هاست ماشين Secondary از دسترس خارج شود يك ماشين Secondary ديگر جايگزين آن ميشود. در هر دو حالت كاربر هيچ وقفه ايي در كار ماشين احساس نميكند و ديتايي از بين نميرود.

به منظور اطمينان از در دسترس بودن حداقل يكي از ماشين ها ، ماشين Primary و Secondary نميتوانند هم زمان در يك هاست حضورداشته باشند . همچنين FT از فعال بودن هر دو ماشين در زمان برگشت از وضعيت Failover به منظور جلوگيري از “split-brain” محافظت ميكند.

 

موارد استفاده Fault Tolerance

زماني كه ماشين Secondary فعال شده و نقش ماشين Primary را اجرا ميكند ، وضعيت ماشين به طور كامل بازيابي ميشود ، يعني محتويات رم ، برنامه هاي در حال اجرا و وضعيت پردازشي بدون هيچ تاخير و نياز به Load مجدد .به عنوان مثال از اين قابليت براي زماني كه سرويسي داريم كه نياز داريم تمام مدت ، بدون هيچ تاخيري در حال اجرا باشد ، استفاده ميشود.

 

نيازمندي ها و محدوديت هاي Fault Tolerance

CPU هاست ها بايد با  V-motion و يا Enhanced V-motion سازگار باشد و از MMU پشتيباني كند و حتما از شبكه 10G در بستر شبكه استفاده شود. در هر هاست حداكثر تا 4 ماشين را ميتوان توسط FT محافظت كرد (هر دو Primary و Secondary شمارش ميشوند) اما ميتوان اين محدوديت را از طريق Advanced Option افزايش داد.

تا آن زمان فقط ماشين هايي كه يك هسته CPU داشتند را ميتوانستيد توسط FT محافظت كنيد اما اكنون تا چهار هسته CPU را ميتوان محافظت كرد .

در ورژن 6 به بعد ، ديسك ماشين Secondary ميتواند روي LUN ديگري در Storage ديگر باشد زيرا دو ماشين در حال Sync شدن هستند . ماشين Secondary براي اپديت شدن وضعيت اش بايد محتويات Memory و CPU را سينك كند  ،   براي  اينكار  بايد پورت Vm kernel network ايي داشته باشيم . به همين دليل VMware توصيه ميكند براي پورت فيزيكي از كارت 10G ستفاده شود.

 

قالبيت ها و Device هايي كه با اين ويژگي از دست خواهيد داد:

 • از ماشيني كه FT enabled ميشود نميتوان Snapshot گرفته و Snapshot هاي قبلي را بايد حذف كرد.
 • ماشيني كه FT enabled ميشود نبايد Linked clone باشد و نميتوان از خود آن هم Linked clone گرفت.
 • قابليت VMCP را براي ماشين نميتوان فعال كرد.
 • IO filters
 • Virtual Volume data store
 • Storage-based policy management
 • Physical Raw Disk mapping (RDM)
 • CD-ROM or floppy virtual devices
 • N Port ID Virtualization (NPIV)
 • USB and sound devices
 • NIC pass through
 • Hot-plugging devices
 • Serial or parallel ports
 • Video devices that have 3D enabled
 • Virtual EFI firmware
 • Virtual Machine Communication Interface (VMCI)
 • 2TB+ VMDK

 

نكته : به منظور افزايش Availability ميتوانيد از FT در كنار قابليت DRS ، فقط زماني كه ويژگي EVC فعال شده باشد استفاده كنيد.

  

قبل از فعال كردن FT مطمئن شويد كه :

 • ماشين و هاست هاي شما شرايط لازم براي فعال كردن FT را دارند
 • وضعيت شبكه هر هاست را بررسي كنيد
 • كارت شبكه V-motion بررسي شود
 • كلاستر HA ايجاد و فعال شود
 • CPU شما پشتيباني شود
 • HV در تنظيمات BIOS هاست فعال باشد
 • فايل هاي ماشين ها در فضاي Shared storage باشد
 • حداقل 3 هاست داشته باشيد
 • حداكثر تا 4 هسته را ميتوان FT كرد
 • ماشين هايي كه FT enabled ميشود Snapshot  نداشته باشد
 • VMware tools نصب باشد
 • EVC در صورت نياز فعال باشد
 • هيچ گونه Removable Media نداشته باشد
 • FT دوبرابر شرايط معمول منابع مصرف ميكند
 • توصيه ميشود كارت شبكه 10G dedicated استفاده شود
 • CPU و Memory قابليت Hot plug نداشته باشد
 • هر هاست نهايتا تا 8 هسته FT شده ميتواند داشته باشد

براي مثال : با 3 هاست ، 3 ماشين 4 كور ميتوانيم داشته باشيم (ماشين Secondary هم حساب ميشود)

 

فعال كردن قالبيت FT :

ابتدا يك كارت شبكه اختصاصي ميسازيم ، براي اينكار به تب VM kernel adapter رفته و كارت شبكه اضافه ميكنيم ، سپس برروي ماشيني كه ميخواهيم محافظت شود راست كليلك كرده و Fault tolerance را فعال ميكنيم ، پس از آن پنجره اي باز ميشود كه از ما محل ماشين دوم ، محل ديسك و بعد هاست را انتخاب مكنيد و در نهايت Finish را انتخاب ميكنيم.

پس از فعال كردن FT رنگ آيكون ماشين به آبي تغير رنگ ميدهد. براي تست FT و اطمينان از عملكرد صحيح آن ميتوانيد از گزينه  Test Failover استفاده كنيد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۴۸:۱۵ ] [ عباس اشرفي ] [ نظرات (0) ]

Distributed Resource Scheduler يا به اختصار DRS ابزاري است كه وضعيت هاست هاي فيزيكي ما را از نظر ميزان منابع زير نظر ميگيرد و براساس آن ماشين هاي مجازي را به نحوي در بين هاست ها جابجا ميكند تا منابع تمام هاست به طور بهينه و يكسان مورد استفاده قرار گيرد و چنانچه ماشين هاي مجازي يك هاست با كمبود منابع مواجه شوند با انتخاب بهترين هاست از نظر منابع كافي ، ماشين را به آن هاست منتقل ميكند.

همانطور كه قبلا اشاره شد ، اينFeather يكي از ويژگي هاي Cluster است و براي فعال كردن آن بايد Cluster داشته باشيم.

ويژگي هاي كلاستر :

 • HA
 • DRS
 • EVC
 • VSAN
 • FT

DRS:

اين ويژگي هاست هاي ما را از نظر ميزان مصرف RAM و CPU ، و در ورژن 6.5 از نظر Network ، Load balance ميكند . معمولا اين Feather را در كنار گزينه هاي ديگر مانند HA و يا FT ، به منظور بهره وري هرچه بيشتر از قابليت هاي vSphere فعال ميكنند.

اين ويژگي از طريق V-motion عمل مكيند و در دو زمان بخصوص اعمال ميشود:

 • زماني كه يك ماشين درحال روشن شدن است ، بهترين هاست براي روشن شدن ماشين در آن را انتخاب ميكند
 • زماني كه Load هاست هاي ما به هم ميريزد

با انتخاب گزينه Manual ، چه در زمان روشن شدن ماشين و چه در زمان بهم ريخت Load هاست ها ، به ما فقط Recommends ميدهد و خود ما بايد دستور جابجايي ماشين ها را صادر كنيم.

با انتخاب گزينه Fully automated در هر دو حالت به صورت خودكار جابجايي اعمل ميشود .

و با انتخاب گزينه Partially automated ، در زمان روشن شدن ماشين جابجايي به صورت خودكار انجام ميشود ، اما زماني كه Load هاست ها بهم ميريزد ، به ما Recommend ميدهد و خود ما بايد دستور جابجايي ماشين ها را صادر كنيم.

شما ميتوانيد Role هايي تنظيم كنيد تا به عنوان مثال دو ماشين (DC) كه سرويس هاي Parallel ارائه ميكنند هم زمان در يك هاست نباشند و يا نرم افزاري كه Database ايي دارد كه بايد دركنار ماشين خودش باشد ، در يك هاست قرار بگيرد و يا ماشيني كه دانگل دارد و بايد در يك هاست بخصوصي باشد .

در اين Role ها 4 حالت به تفكيك ذيل داريم :

 • Must
 • Must not
 • Should
 • Should not

نكته : گزينهShould به عنوان توصيه و گزينه Must حالت اجبار دارد.

Predictive DRS:

اگر شما نرم افزار vRealize را داشته باشيد ، اين نرم افزار طبق گزارشات خود اطلاع دارد كه به عنوان مثال شنبه 8 صبح Domain Controller ، Load زيادي دارد پس وضعيت آنرا Normal در نظر ميگيرد. Predictive DRS از اطلاعات Historical اين نرم افزار استفاده ميكند و زمان هايي كه ميداند الگوي Load هاست به زودي تغيير مي كند ، قبل از رسيدن به آن زمان مشخص ، در صورت نياز ماشين را جابجا ميكند تا دچار Bottleneck نشود.

EVC:

قابليت Enhanced vMotion Compatibility يا EVC ، پردازشگر هاي هم برند اما غير هم خانواده را با هم Compatible ميكند تا بتوانيم V-motion و FT را فعال كنيم. اين گزينه يك لايه نرم افزاري يا Mask را بين VCPU و PCPU اعمال ميكند. (در سري سرورهاي G8 و G9 نيازي به فعال كردن اين گزينه نداريد)

نكته: زمان روشن بودن ماشين ها نميتوانيد اين گزينه را فعال كنيد . بهتر است هنگام راه اندازي بستر اين گزينه فعال شود.

منبع : بهبود سامانه هاي اطلاعاتي فاراد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۲۶:۲۴ ] [ عباس اشرفي ] [ نظرات (0) ]

Vapp يك Object  است كه  اسمش ما را به ياد  Application Vitrtualization  مي اندازد اما در اصل ارتباطي با آن ندارد . Vapp در واقع يك Resource Pool  است كه feature هاي اضافه ايي را به ما ميدهد . از مهم ترين اين ويژگي ها ميتوان به  Start up و  Shut down order اشاره كرد .

نكته : براي بهره مندي از اين امكان ، بايد در سطح كلاستر قابليت DRS فعال شده باشد.

علت نام گذاري اين ويژگي آن است كه ، زماني كه ما چند ماشين مجازي داريم كه آنها با ارتباط و همكاري يكديگر سرويسي را ارائه ميكنند كه به عنوان يك اپليكشن ارائه ميشود ، به عنوان مثال چند ماشين داريم كه سرويس اتوماسيون را ارائه ميكنند . در نتيجه تنظيمات Resource آنها با يكديگر مربوط و دستورات روشن يا خاموش شدن اين ماشين ها در ارتباط با هم است. به اين دليل يك Vapp ميسازيم و اين ماشين ها را داخل آن قرار ميدهيم . (براي ساخت Vapp ميتوان از يك Vapp موجود هم Clone گرفت)

Vapp ها حالت Container دارند ، يعني ماشين داخل آن اضافه ميشوند .

همچنين ميتوان يك Vapp را مانند يك ماشين معمولي روشن ، خاموش و يا ري استارت كرد.

تنظيماتي كه ميتوان با كمك Vapp  اعمال كرد شامل : كنترل ترتيب روشن يا خاموش شدن ماشين ها  و تنظيمات  Resource Pool  و قابليت   IP Allocation ميباشد.

Vapp ها در سطح Host and Clusters view و Template view نمايش داده ميشوند.

نكته : اولويت خاموش شدن ماشين ها ، برعكس اولويت روشن شدني است كه تنظيم كرده ايد !

نكته : در صورت حذف كردن Vapp ، اگر داخل آن ماشيني  وجود داشته باشد ، آن ماشين ها نيز حذف خواهند شد . (Delete From Disk)

همانطور كه بيان شد Vapp در سناريوهاي بازگشت از حادثه (disaster recovery scenarios) ، زماني كه ميخواهيد به صورت خودكار و سريع تعداد زيادي ماشين وابسته به يكديگر را با يك كليك يا دستور روشن كنيد ، كارآمد هستند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: Vapp چيست، vapp، vmware vapp،
موضوع: سرور
[ ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۰۵:۵۶ ] [ عباس اشرفي ] [ نظرات (0) ]

دفاع پيشرفته براي حملات پيشرفته


 

فايروال دستگاهي امنيتي است كه ترافيك ورودي و خروجي شبكه را نظارت و كنترل مي كند و براساس مجموعه قواعد امنيتي تعريف شده تصميم مي گيرد كه كدام ترافيك ، از نوع به خصوصي را  مجاز دانسته يا مسدود كند. فايروال ها بيش از 25 سال است كه به عنوان صف اول دفاع در امنيت شبكه حضور داشته اند . اين ابزار ها ، حايلي ميان شبكه هاي داخلي كنترل شده كه امنيت مورد اعتماد دارند و شبكه هاي بيروني غير قابل اعتماد ، همچون اينترنت ايجاد مي كنند.

يك سيستم فايروال ميتواند سخت افزاري ، نرم افزاري و يا تركيبي از هر دوي آنها باشد.

منبع : فاراد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۹ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۲۹:۱۶ ] [ عباس اشرفي ] [ نظرات (0) ]

سوئيچ هاي سري Catalyst 6500 از جمله  ديگر محصولات كمپاني سيسكو مي باشند . اين سوئيچ ها از قابليت انعطاف پذيري بسيار بالايي برخوردارند . همانطور كه انتظار مي رود قابليت هاي ويژه اي كه اين سري از محصولات كمپاني سيسكو دارند فراتر از ساير سوئيچ هاي رده هاي پايين تر مي باشد ، كه از جمله آنها مي توان به امنيت بسيار بالايي كه سوئيچ Catalyst 6500 ارائه مي دهد اشاره نمود. اين سري از محصولات كمپاني سيسكو ، استقرار و پايداري بالايي را در محيط هاي باز پشتيباني مي كنند . اين بدان معناست كه سوئيچ Catalyst 6500 جهت سرويس هاي Multigigabit Ethernet services بهينه شده اند . اين قابليت منجر مي شود كه حفاظت از شبكه سهولت بيشتري داشته باشد.

 

ويژگي ها و مزايا سوئيچ سيسكو CATALYST 6500

 

پشتيباني از معماري شبكه ديجيتال سيسكو : كمپاني سيســكو تنها كمپاني توليد كننده سوئيچ مي باشد كه رويكرد نوين  Digital-Ready را ارائه مي دهد . اين تكنولوژي از Edge شبكه شروع مي شود و تا جايي كه در روند اجراي برنامه ها مشكلي به وجود نيامده ، گسترش مي يابد.

هوشمند بودن : پشتيباني ماژول سرويسهاي يكپارچه از Wireless، تجزيه و تحليل شبكه، عمليات خودكار و امنيت جامع پشتيباني مي كنند. علاوه برا ين موارد سيستم سوئيچينگ مجازي (Virtual Switching System ) انعطاف پذيري بيشتر و قابليت دسترسي بالايي را فراهم مي كنند.

ايمن بودن : سوئيچ هاي Catalyst 6500 كمپاني سيسكو جهت برآوردن قابليت هايي از جمله امنيت بالا ، مقياس پذيري ، ديناميك بودن ، مانيتورينگ شبكه و role-based access control ؛ از تكنولوژي هاي TrustSec و IOS Flexible NetFlow برخوردارند .

ساده سازي پيكر بندي و مديريت شبكه  : معماري بكار رفته در سوئيچ هاي سيسكو سري Catalyst 6500 مشمول Smart Operations و Catalyst Instant Access مي باشد و از اين طريق به قدرت رسيده اند. با اين قابليت پيكر بندي و مديريت شبكه سهولت بيشتري خواهند داشت .

مقياس پذيري بالا : اين رده از سوئيچ ها جهت استفاده در سرويس هاي 1 گيگابايت الي 10 گيگابايت بهينه شده اند . اين محصولات عملكرد بهينه تري را ارائه مي دهند كه قادر به پشتيباني نقل و انتقالات با سرعت 720 مگاهرتز مي باشد .

منبع : فاراد

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۱۱:۴۸ ] [ عباس اشرفي ] [ نظرات (0) ]

HPE BladeSystem c3000 Enclusure

 

راهكارهاي  مربوط به HPE BladeSystem با انكلوژر C7000  و انكلوژر C3000 همراه است . C3000 Enclosure شامل مولفه ها و اجزاء زير مي باشد :

 • Hot-plug Power Supplies
 • Hot-plug HPE Active Cool 100 Fans
 • Optional Redundant BladeSystem Onboard Administrator Module

بعد از انتخاب انكلوژر و اجزاي كليدي مربوط به آن مي توان ساير مولفه هاي مورد نياز را اضافه كرد. در ادامه به اين مولفه ها اشاره شده است :

 • ماژول هاي برقراري اتصال ( Interconnect )
 • سرور هاي HPE ProLiant و Integrity HPE ، رده Blade Server
 • Expansion Blades
 • HPE Insight Control Optional جهت نرم افزار مديريت BladeSystem

توجه داشته باشيم كه : انكولوژر C3000 و C7000 قابليت پشتيباني از تمام رده هاي ( G1 الي G10 ) سرورهاي ProLiant Blades و Blades Integrity را دارند . البته اين مبحث خود نيازمند Onboard Administrator مي باشد . بعضي از سرورهاي HPE ProLiant Blade و مولفه هاي آنها يك نسخه خاص و ويژه از Onboard Administrator Firmware را لازم دارند . اما ممكن است كه Frimware كه به آن اشاره شد نيز نيازمند ارتقاء ساير Firmwareهاي  SubSystem باشد .

BladeSystem c3000 Enclosure  بالغ بر 8 عدد تيغه سرور  و 4 عدد تيغه توسعه ( Expansion ) به همراه اتصالات مربوط به استوريج و شبكه هاي Redundant ، را ارائه مي دهد . اين محصول همچنين شامل MidPlane مولتي-ترابيت با سرعت بالا و ذخيره ساز اشتراكي مي باشد . لازم به ذكر است كه MidPlane  جهت برقراري اتصالات Wire-Once  سرور هاي Blade به شبكه مورد استفاده قرار مي گيرد  . توان برقي كه در اين انكلوژر به كار مي رود از طريق منبع تغذيه  تأمين مي شود و اين تضمين را مي دهد كه ظرفيت كامل آن براي تمام تيغه ها (Blades) قابل دسترس است .

معماري c3000 Enclosure

در معماري هر c3000 Enclosure مؤلفه هاي زير به كار رفته اند :

 • بيش از 8 عدد سرور Blade half-height ، 4 عدد سرور Blade Full-height  و 4 عدد expansion blades در هر  انكلوژر
 • بيش از 2 عدد  ( Redundant I/O Interconnect Fabrics  (Ethernet ، Fibre Channel، iSCSI، SAS  كه بطور همزمان درون انكوژر پشتيباني مي شوند .
 • يك Power Subsystem تك فاز جهت انعطاف در اتصال به پاور ديتا سنتر ، UPSs و Low-line (100VAC to 110VAC) Wall Outlets

       نكته : سازمان ها بايد توجه داشته باشند ، زماني كه اتصال به Wall Outlet مستقيم باشد ، بايد حداكثر توان الكتريكي     مدار جهت جلوگيري از power overload  ، تعيين كنند .

 • معماري Scalable Cooling ، معماري Airflow ، معماري Redundant و PARSEC Enclosure Design – Parallel
 • بيش از 6 عدد سيستم خنك كننده Hot-plug HPE Active Cool 100 Fan
 • منبع تغذيه Redundant Hot-plug ، اتصالات Redundant ، سيستم سرمايشي Redundant Hot-plug ، ماژول هاي درون اتصالي Redundant و ماژول هاي مديريت  Optional Redundant BladeSystem Onboard Administrator

در طراحي ماژول هاي مديريتي Onboard Administrator  چه قابليت ها و چه مؤلفه هايي وجود دارد ؟

 • تنظيمات چند گانه كنترلي انكلوژر ، قوام و استحكام
 • گزارش دهي كامل از اطلاعات مربوط به تمام منابع در دسترس به تمام دستگاه هاي موجود در انكلوژر
 • گزارش اطلاعات مربوط به گرمايش و توان قدرتي از جمله ميزان واقعي مصرف برق در هر سرور به ازاي هر انكلوژر
 • قابليت Front-mounted Insight Display جهت سهولت در مديريت Deployment Site
 • دسترسي يكپارچه و كامل از يك كابل به تمام Server Blade iLO
 • دسترسي يكپارچه جهت اتصال دروني به پورت هاي مديريت دستگاه از تك كابل Onboard Administrator
 • قابليت Sign-on Single براي تمام دستگاه هاي موجود در Enclosure
 • امنيت مبتني بر Role به صورت محلي و/يا به همراه سرويس هاي دايركتوري LDAP
 • فراهم آوردن ، فرآيند تنظيمات (راه اندازي) اوليه مبتني بر ويزارد جهت آسان تر شدن پيكربندي
 • يك DVD درايو اختياري جهت توسعه نرم افزار Local و HPE SmartStart
 • يك رابط KVM Local اختياري جهت اتصال به سوئيچ KVM

مزايا BladeSystem c3000 enclosure

 • قابليت مديريت سخت افزاري به صورت ريموت و Local كه منجر مي شود ، انكلوژر را آسانتر از يك سرور مديريت كرد.
 • مديريت و اتصال شبكه كه منجر به توسعه مقياس پذيري در خارج از انكلوژر مي شود ( اين قابليت اجازه مي دهد تا بتوان منابع را در چندين انكلوژر به اشتراك گذاشت ) .
 • هم سان كردن سرور هاي چندگانه و معماري شبكه در انكلوژر
 • پايين بودن هزينه به ازاي هر سرور در مقايسه با سرورهاي رك مونت
 • پايين بودن توان مصرفي به ازاي هر سرور در مقايسه با سرورهاي رك مونت
 • كم شدن و ساده تر شدن كابل كشي در مقايسه با سرورهاي رك مونت
 • پشتيباني از تمام سرورهاي Blade نسل G1 تا G10

منبع : http://faradsys.com/2017/10/21/hpe-bladesystem-c3000-enclusure/


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۲:۳۳:۱۱ ] [ عباس اشرفي ] [ نظرات (0) ]

سرور HPE ProLiant DL580 G10

 

يكي از محصولات قدرتمند و جديدي كه كمپاني HPE در زمينه سرور روانه بازار كرد سرورهاي DL580 G10  مي باشد . اين محصول از جمله سرورهاي ايمن و توسعه پذير و 4P است كه قابليت هاي ويژه اي نظير كارايي بالا ، دسترس پذيري آسان و مقياس پذيري  را ارائه مي دهد . سرور DL580 G10  عليرغم تمام امكاناتي كه ارائه مي دهد داراي فرم فاكتور 4U است ، در واقع قابليت بهينگي فضاي مورد استفاده در  رك را دارد .

پردازنده اي كه اين محصول قدرتمند پشتيباني مي كند Intel® Xeon® Scalable  است كه عملكرد بالاي 28% را ارائه مي دهد .

” نكته حائــــــز اهميت در اين سرور اين است كه قدرت پردازش بيشتري را به نسبت نسل هاي قبلي خود  ارائه مي دهد . علاوه بر اين ، قابليت افزايش رم 4DDR با باس 2666 تا 6 ترابايت را نيز  فراهم مي كند . ” 

اين سري از محصولات با پشتيباني از  HPE OneView و HPE iLO 5 منجر به آسانتر شدن مديريت خودكار به طور قابل ملاحظه اي شده اند .

سرور DL580 G10 جهت استفاده در سازمان هاي بسيار مهم و حياتي كه همواره با حجم انبوهي از ديتا مواجه هستند انتخاب مناسبي است . يكي از تفاوت هاي كه اين محصول با DL580 Gen9 دارد پشتيباني از ديسك درايو 4.8x و NVMe درايو 4x مي باشد .

معماري سرور DL580 G10 شامل مولفه هاي زير  مي شود :

پشتيباني از 4 پردازنده Intel Xeon Scalable كه هر كدام شامل 4 الي 112 هسته مي باشند .

ارائه ديسك درايو 4.8x و NVMe درايو 4x

قابليت افزايش SmartMemory DDR4   با باس 2666 تا 6 ترابايت جهت افزايش كارايي برنامه هاي حساس مربوط به داداه هاي حجيم

قابليت گسترش قابل ملاحظه اي با اسلات هاي 16 PCIe

پشتيباني از حداكثر 4 واحد پردازش گرافيكي ( GPUs ) full length/full height

اكنون  به شرح  ويژگي هاي كليدي  سرور DL580 G10 مي پردازيم :

 كارايي مقياس پذير در فرم فاكتور قابل توسعه 4U

معماري بي نظير و كاملي كه در طراحي اين سرور به كار رفته است شامل محاسبه 4P در فرم فاكتور 4U توسعه پذير ، است . علاوه بر اين از 4 پردازنده Intel Xeon Platinum  و Gold پشتيباني مي كند . كارايي كه هر كدام از اين پردازنده ها ارائه مي دهند حداقل 28 درصد  و تعداد هسته هايي كه ارائه مي دهند 17 درصد ، بيشتر از نسل هاي قبلي است .

48 عدد اسلات DIMM كه اين سرور ارائه مي دهد از DDR4 SmartMemory  با باس 2666 تا 6 ترابايت پشتيباني مي كند . DDR4 SmartMemory منجر مي شود كه عملكرد Workload و توان پردازشي به طور قابل ملاحظه اي بهبود يابد در حاليكه كاهش دادن داده هاي خراب و مدت زمان خرابي آنها همراه با افزايش خطاي دستي مي باشد.

به كار بردن آداپتور HPE FlexibleLOM در معماري سرور DL580 G9 يك نوآوري ديگر است كه سرعت شبكه فابريك در رنج1GBE الي 25GBE  را ارائه مي دهد . بنابراين شما به راحتي مي توانيد كسب و كار خود را در جهت نيازمندي هاي سازمان توسعه دهيد .

نوآوري كمپاني هيولت پاكارد به همراه Intelligent System Tuning منجر به افزايش كارايي Workload مي شود ، اين امر به علت استفاده از پروفايل هاي سفارشي شده براي منابع داخلي است. علاوه بر اين يكي ديگر از مزيت هاي اين خلاقيت بهبود توان عملياتي براي Workload هايي است كه به تاخير زماني بسيار حساس مي باشند.

قابليت توسعه پذيري و دسترس پذيري براي چندين Workloads

سرور HPE DL580 G10 داري يك Tray  از پردازشگر هاي انعطاف پذير مي باشد كه اجازه مي دهد يك يا چند مورد از 4 پردازشگر بر حسب نياز ، افزايش مقياس داشته باشند ، علاوه بر اين در هزينه هاي اوليه صرفه جويي شود . نكته حائز اهميت ديگر پشتيباني از معماري Flexible Drive Cage حداكثر تا 48SFF درايو SAS/SATA و حداقل 20 درايو NVMe مي باشد كه اين سرور را متمايز تر از سرورهاي نسل قبلي مي كند .

اين سرور از اسلات هاي 16PCIe 3.0 پشتيباني مي كند ، اين اسلات ها شامل چهار واحد پردازش گرافيك  Full Length/Full Height مي باشند. بنابراين كارت شبكه يا استوريج كنترلرها منجر به افزايش و سهولت در توسعه پذيري مي شوند .

يكي از قابليت هاي اين محصول بهره بردن ، تا تعداد 4 پاور 800 يا 1600 وات مي باشد كه امكان افزونگي 2+2 را در رنج ولتاژ هاي مختلف فراهم مي كند و كارامدي و در دسترس بودن دستگاه تا 96%  را تضمين مي كند .

قابليت اعتماد و امنيت  سرور hp dl580 g10

كمپاني HPE سرورهاي استاندارد صنعتي خود را به همراه تراشه سيليكوني سفارشي BMC (HPE iLO5) طراحي كرده است . اين سرور ها از لحاظ فيزيكي براي بسياري از Firmware هاي اصلي سرور از جمله HPE iLO، UEFI، IE، ME و SPLD تغيير يافته اند. قابليتي كه تراشه سيليكون HPE  ارائه مي دهد ايجاد يك ريشه Trillian سيليكون واقعي محافظت شده مي باشد .

ميليون ها خط از كد Firmware قبل از سيستم عامل سرور بوت مي شوند  و به همراه  Runtime Firmware Validation ، توسط HPE iLO Advanced Premium Security Edition فعال مي شوند، ارزش و درستي Firmware سرور هر 24 ساعت يك بار چك مي شود ، علاه بر اين Firmware اصلي سيستم مور د بررسي قرار مي گيرد و اين امري ضروري در اين سناريو مي باشد .

Secure Recovery قابليتي است كه اجازه مي دهد ، Firmware سرور در مواجه با كدهاي خطرناك به آخرين وضعيت ايمنِ تعريف شده و يا تنظيمات كارخانه برگردد .

گزينه هاي امنيتي مازادي كه در دسترس سازمان ها قرار دارد به همراه (Trusted Platform Module (TPM ارائه مي شود . اين قابليت منجر مي شود كه : از دسترسي هاي غير مجاز به سرور پيش گيري شود ، ذخيره گاه هاي Artifact استفاده شده ايمن شوند و اعتبار پلت فرم هاي سرور بررسي و تاييد شود . لازم به ذكر است تاييد اعتبار مادامي صورت مي گيرد كه

مديريت زيرساخت هوشمندانه جهت سرعت بخشيدن به IT Service Delivery

معماري سرور HP DL580 G9 همراه با نرم افزار HPE OneView  است . اين نرم افزار منجر به سهولت مديريت زير ساخت سرور ، استوريج و شبكه مي شود .

مجموعه اي از ابزارهاي قابل دانلود كه درون اين محصول جاي داده شده است ؛ جهت مديريت Lifecycle سرورها قابل دسترس مي باشند . از جمله اين ابزارها مي توان به موارد زير اشاره كرد :

 • (Unified Extensible Firmware Interface (UEFI
 • Intelligent Provisioning
 • HPE iLO 5 to monitor and manage
 • HPE iLO Amplifier Pack
 • (Smart Update Manager (SUM
 • (Service Pack for ProLiant (SPP

سرويس هاي HPE Pointnext تمام مراحل IT journey را ساده تر كرده است . البته لازم به بيان است كه متخصصان بخش مشاوره اي و ترانسفورماتور كمپاني HPE به خوبي چالش هاي سازمان را درك مي كنند و در اين راستا راهكارهاي بهتري را طراحي مي كنند . چرا كه سرويس هاي حرفه اي ،  استفاده از راهكارها را سرعت مي بخشند و از سرويس هاي عملياتي پشتيباني مي كند.

راهكارهاي سرمايه اي HPE IT به سازمان ها كمك مي كند تا بتوانند به يك بيزينس ديجيتال IT كه هم راستا با اهدافشان مي باشد تبديل شوند .

 

منبع : http://faradsys.com/2017/10/18/hp-proliant-dl580-g10/


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۲:۱۱:۲۳ ] [ عباس اشرفي ] [ نظرات (0) ]

سرور هاي نسل جديد G10 كمپاني HP

 

بسياري از سازمان ها به دنبال يك سرور بسيار كارآمدي هستند كه به راحتي بتوانند براي  پايگاه داده ، استوريج و برنامه هاي گرافيكي حجيم مورد استفاده قرار دهند. كمپاني قدرتمند HPE توانسته است كه نياز كاربران خود را به چنين محصولي به خوبي شناسايي كند و در اين راستا اقدام به توليد سرور هاي سري G10  ، كرده است .  اين سرور ها در مدل هاي مختلف روانه بازار شدند . از جمله مي توان به سرور HPE ProLiant DL580 Gen10 ،  HPE ProLiant DL380 Gen10 و … اشاره كرد . همانطور كه در نسل هاي قبلي سرورهاي ProLiant مشاهده شد امنيت ، مقياس پذيري و قابليت توسعه بالا از جمله مزيت هايي بود كه اين سري از سرور ها به همراه داشتند ،لذا تمام اين ويژگي ها را سرورهاي نسل G10 نيز به همراه دارند .

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: سرور hp G10، سرور نسل جديد G10،
موضوع:
[ ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۲:۰۰:۵۲ ] [ عباس اشرفي ] [ نظرات (0) ]

آشنايي با برخي مفاهيم در HPE 3PAR StoreServ

 

در اينجا به معرفي و توضيح اين مفاهيم و اصطلاحات پرداخته و اين معماري پيچيده و در عين حال جذاب و كاربردي را توضيح مي دهيم.

Physical Disks, Chunklet, CPG, Logical Disks, Region, Virtual Volume برخي از اين مفاهيم بوده كه در ساختار استوريج 3PAR به عنوان ساختارهاي كليدي نقش دارند. به طور كلي مي توان اين مفاهيم را تا زمان ارتباط با Host در 5 لايه دسته بندي كرد.

بايد توجه داشت رد و بدل شدن اطلاعات بين Host ها و نهايي ترين مقصد آن ها در يك Shared Storage كه ديسك ها مي باشد، داراي يك فرايند مي باشد كه اين فرايند در 3PAR بسيار پيچيده تر است. اما شناخت اين مسير و فرايند پيچيده شايد در مرحله اول دشوار و نامفهوم به نظر برسد ولي با صرف زمان و درك دقيق آن، معماري پيشرفته 3PAR جذاب خواهد بود.

Physical Disks

هارد ديسك هايي (PD’s) كه وارد Cage استوريج 3PAR مي گردند. ديسك هاي فيزيكي در 3PAR به 3 نوع (Flash Drive(SSD),FC(SAS 10k,15k),NLSAS(7.2k تقسيم مي گردند.

 

Chunklet

مجازي سازي به معناي واقعي و جامع در معماري 3PAR اعمال گرديده است. پس از نصب دستگاه و قرار دادن HDD و SSD ها بر روي استوريج در اولين مرحله استوريج 3PAR اقدام به پياده سازي اين معماري بر روي هارد ديسك ها مي كند. در مرحله Initializing استوريج  و پس از admit شدن هارد ديسك سيستم عامل استوريج شروع به ساخت قسمت هاي 1GB بر روي كليه هارد هاي وارد شده در دستگاه مي كند. به طوري كه از زمان شروع شدن Initializing تا مدت زماني كه كليه هارد ديسك ها به صورت  قسمت هاي 1GB تقسيم گردند اين فرايند ادامه خواهد داشت.(گاها چندين ساعت)

به اين قسمت هاي 1GB كه بر روي تمامي هارد ها ساخته مي شود Chunklet گفته مي شود. اين شاخص به عنوان متمايز ترين مفهوم اين استوريج نسبت به ديگر استوريج هاي سنتي شناخته مي شود. شايان ذكر است در VNX مفهومي به نام Slice كه مشابه Chunklet مي باشد وجود دارد. كه در مباحث ديگر به مقايسه اين دو مي پردازيم.

Chunklet ها مانند ديسك هاي كوچك 1GB عمل مي كنند. در واقع در محيط مجازي سازي شده ذخيره ساز 3PAR داراي تعدادي زيادي ديسك هاي مجازي 1GB به ازاي تعداد هارد هاي فيزيكي خواهد بود كه اعمال تنظيمات و سياست ها بر روي آن ها انجام خواهد شد.

Chunklet ها به دو نوع Data Chunklet و Spare Chunklet تقسيم مي شود. با توجه به معماري 3PAR نيازي به استفاده از يك هارد ديسك فيزيكي مشخص به عنوان Spare نمي باشد بلكه با توجه به كاركرد دستگاه بر اساس Chunklet Base بودن Spare استفاده شده در استوريج نيز از Chunklet ها ساخته مي شود اينكه چه ميزان از فضاي هارد ديسك هاي فيزيكي به عنوان Spare Chunklet اختصاص يابد به سياست هايي كه زمان Initialization اعمال مي گردد بر مي گردد. در حالت Default اين ميزان به ازاي هر نوع ديسك اعم از   SSD,FC,NL SAS برابر فضاي 2Disk از آن دسته ديسك ها مي باشد.

Common Provisioning Group

CPG يك Policy است كه طبق آن Chunklet ها روي يك Array قرار مي گيرند. در واقع چينش Chunklet ها را بر اساس Type Disk, RAID  و HA مشخص مي كند. معمولا يك CPG بر اساس نوع هارد و نوع RAID ساخته مي شود. زماني كه يك CPG ساخته مي شود در واقع هيچ تغييري بر روي فضاها اعمال نمي گردد و تا زماني كه Virtual Volume درون آن CPG تعريف نگردد فضا اختصاص نيافته است. شايد بهتر است CPG را با مفهوم Disk Group در استوريج هاي سنتي مانند EVA و MSA مقايسه كرد با اين تفاوت كه در اينجا CPG به جاي تغذيه مستقيم از ديسك هاي فيزيكي از Logical Disk  ها استفاده مي كند.

Logical Disks

پس از تعريف و ساخت يك CPG مفهوم جديدي به نام Logical Disk نمايان مي  گردد كه قبل از آن وجود نداشت. Logical Disk به رديفي از Chunklet ها كه بر اساس يك CPG با هم RAID مي گردند گفته مي شود. وظيفه LD اين است كه مطمئن گردد هر Chunklet قرار گرفته در RAID به صورت فيزيكي بر روي يك ديسك مجزا قرار مي گيرد. LD ها مستقيما توسط كاربر ساخته نمي شوند بلكه زماني كه يك CPG ساخته مي شود به وجود مي آيند. بايد توجه داشت كه هر LD در اختيار يك نود از نود هاي استوريج مي باشد.

Virtual Volume

Virtual Volume ها از مفاهيم HPE مي باشد كه عموما ما آن را با نما LUN مي شناسيم. به LUN كه به يك Host معرفي يا Present مي گردد VLUN گفته مي شود. يك Virtual Volume فضاي خود را از يك CPG مي گيرد. فضاي Virtual Volume ها به سه نوع (Fully Provisioned Virtual Volume (FPVV و (Thin Provision VV (TPVV و (Thin DE duplicated VV (TDVV تقسيم مي گردد.

منبع : فاراد سيستم 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۵۹:۵۹ ] [ عباس اشرفي ] [ نظرات (0) ]

در مورد  SAN  استوريج بيشتر بدانيم …

*

شبكه ذخيره سازي SAN (Storage Area Network) يك شبكه اختصاصي با سرعت بالا مي باشد كه دسترسي شبكه را به سطوح ذخيره سازي در سطح بلاك فراهم مي كند. SAN استوريج  معمولا شامل ميزبان (Host)، سوئيچ ها ، اجزاء ذخيره سازي و دستگاه هاي ذخيره سازي است كه با استفاده از انواع فن آوري ها، توپولوژي ها و پروتكل ها به يكديگر متصل مي شوند. علاوه بر اين SAN استوريج ها مي توانند چندين سايت را پوشش دهند.

 

ذكر اين نكته الزامي است كه SAN استوريج ها در زمينه فعاليت هاي مربوط به ( BCMذ) Business Continuity Management  سازمان ها نقش مهمي ايفا مي كنند .

SAN استوريج درواقع يك دستگاه ذخيره سازي را به Host ارائه مي دهد طوري كه به نظر مي رسد  اتصال Host  و استوريج به صورت محلي (Locally) انجام شده باشد. قطعا اين گونه ساده سازي ارتباط امكان پذير نيست مگر با استفاده از مجازي سازي. در واقع انواع مجازي سازي بكار برده شده اين قابليت را فراهم مي كند. بايد توجه داشته باشيم كه دو واژه مجازي سازي و ذخيره سازي رابطه تنگاتنگي با يكديگر دارند.

يكي از محدوديت هايي كه در شبكه ها ( Network Attached Storage( NAS وجود دارد ، محدوديت فضا و فاصله مي باشد . اين  بدان معناست كه حداكثر فاصله اي تعريف شده ، وجود دارد كه در سازمان هاي اينترپرايز نمي تواند نياز هاي سازمان هاي اينترپرايز را برآورده كند. علاوه بر اين مورد ، شبكه هاي NAS از پروتكل اترنت استفاده مي كنند و اين امر منجر به ايجاد بار ترافيكي و عدم سرعت بهينه مي شود.  محدوديت هاي ذكر شده ، در شبكه هاي SAN بهبود يافته و مي توان گفت كه تا حدودي رفع شده اند . SAN استوريج ها بر ميناي تكنولوژي جديد Fiber Channel توسعه يافته اند . اين تكنولوژي از پروتكل Fiber Channel  استفاده مي كند. پروتكل Fiber Channel به طور اختصاصي براي شبكه هاي SAN و عمليات R/W بهينه شده است و باعث عدم ايحاد ترافيك در شبكه مي شود .  در شبكه هاي SAN محدوديت فاصله اي نيز وجود ندارد و يك شبكه مي تواند با سهولت كامل . علاوه بر تمام مزاياي ذكر شده بايد افزود كه SAN استوريج ها از Redundant نيز پشتياني مي كنند . اين قابليت منجر به افزايش امنيت و حفاظت از داده ها مي شود .

مازاد بر تمام توضيحاتي كه درباره SAN ارائه شد بايد افزود؛ يكي ديگر از تكنولوژي هايي كه در اين شبكه ها به كار گرفته شده است ، تكنولوژي iSCSI مي باشد . iSCSI در واقع به عنوان يك جايگزين مقرون به صرفه براي FC و InfiniBand در محيط ها و سازمان هاي كوچك مورد استفاده قرار مي گيرد.همچنين امكان استفاده از gateways را جهت انتقال ديتا ما بين تكنولوژي هاي مختلف SAN فراهم مي كند.

از جمله كمپاني هايي كه در زمينه توليد استوريج ها فعاليت دارند مي توان به HPE 3PAR, CISCO , Net App , DELL EMC  , هيتاچي و … نام برد . اما كمپاني هاي HPE 3PAR  و DELL EMC كانون توجه مصرف كنندگان استوريج مي باشند .

 

متخصصين ما آماده‌اند تا در صورت لزوم با حضور در سازمان ضمن تحليل دقيق نيازهايتان و با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي مالي ، بهينه‌ترين راهكار را در خصوص انتخاب استوريج HP 3par  و يا استوريج EMC به شما معرفي نمايند . علاوه بر اين مي توانيد از كارشناسان ما در خصوص قيمت استوريج HP و EMC در مدل هاي مختلف و نيز انواع استوريج HP و انواع استوريج EMC ، مشاوره لازم را دريافت كنيد .

استفاده از SAN استوريج ها درموارد زير كارايي بيشتري دارد :

 • بهبود بخشيدن دسترس پذيري برنامه ها (مانند : مسيرهاي چندگانه ديتا )
 • بهبود بخشيدن عملكرد برنامه ها
 • افزايش بهره وري و اثربخشي ذخيره سازي 
 •  اعمال حفاظت از داده ها و بهبود امنيت آنها

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۴۱:۳۵ ] [ عباس اشرفي ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 1
دیروز : 1
افراد آنلاین : 1
همه : 938
چت باکس
امکانات وب

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / دستگاه برش لیزر / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید , دانلود نرم افزار اندروید

» سفر به جزایر ادویه | جزیره کوچکی که بریتانیا با منهتن تعویض کرد
» ساخت صحن حضرت زهرا (س) توسط ایرانی ها در نجف!!!
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | بوکس سایه ها
» سفر 3 روزه به مراکش | چگونه 3 روز در مراکش بگذرانیم؟!
» بهترین هتل های تورنتو | معرفی هشت مورد برای اقامت در تورنتو
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | مارپیچ
» خوشگذرانی در ساری | اطلاعات سفر به ساری
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | نمای شب توکیو
» جاذبه های گردشگری مراکش و لذت سفری رویایی
» شهرستان سراوان | زادگاه خورشید ایران
» باغ و موزه نارنجستان قوام شیراز | بنایی زیبا از جاذبه های شیراز
» اهمیت ژاپنی ها برای ایران!!!
» راهنمای سفر به آرهوس | معرفی جاذبه های گردشگری این شهر
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | نمای بالا
» 16 جاذبه ی توریستی برتر در کشور اتریش
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | زیبای دریا
» سیب و سوران | سرزمینی که در آن آب روان است
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | "زیبا"
» شهرستان مهرستان | با چشم اندازهای طبیعی شگفت انگیز
» پاساژهای دیدنی سنگاپور| تجربه هیجان در کنار آرامش!
» شهرستان دلگان | شهری در جنوب غرب سیستان و بلوچستان
» سفر به توکتویاکتوک | آخرین روستای قطبی کانادا
» دیدنی که دسترسی بدان مشکل آفرین است!!!
» سفر به لندن | 30 نکته که باید قبل از سفر به لندن بدانید
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | نمای آسمان
» جاذبه های دیدنی همدان| شهر تاریخ و تمدن
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | مسیریابی ترافیک
» خصوصی ترین و انحصاری ترین هتل های جهان!
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | مزرعه سبز پیاز
» اتاقک های حبابی | خوش منظره ترین هتل های حبابی در جهان
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | هزارتوی مراکشی
» بهترین کتابفروشی های لندن | در سفرتان ، غرق در مطالعه شوید
» تفریحات در کیش | راهنمای سفر به جزیره رویایی کیش
» ژوهانسبورگ | سفر به شهری زنده در قاره آفریقا
» بهترین رستوران های آلانیا | شکم گردی در ترکیه را تجربه کنید!
» شهری تاریخی که دل زمین را شکافت!
» سفر ارزان به دوبلین | چگونه با هزینه ای کم از دوبلین بازدید کنیم؟
» کره جنوبی کشوری با شهرهای بزرگ توریستی
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبز
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | نظم در هرج و مرج
» بهترین فودکورت های تهران | بهترین ارائه دهنگان غذایی پایتخت!
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | مادر و فرزند
» سفر به شهرستان سرباز | سفری دیدنی و پر از رمز و راز
» شنا و غواصی را در آبی ترین آب های جهان تجربه کنید!
» کویر و رصدگاه سه قلعه | بهشت منجمان ایران
» سکه های ایرانی از پاکستان سر درآوردند!!
» بهترین هتل های کالیفرنیا | اقامت در لوکس ترین قسمت های سواحل کالیفرنیا
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | دم صبحگاهی
» بهترین رستوران های کاشان | نگاهی خوشمزه به شهر کاشان
» رستوران های پراگ | میل خوشمزه ترین ها در سفر شما